วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การติดตามประเมินผล


การติดตามประเมินผล
            ติดตามจากการสังเกตความสนใจของลูกค้า และ จากแบบสอบถามผลปรากฏว่า ลูกค้ามีความพอใจ 90%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น