วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.       สามารถนำสบู่ที่ผลิตออกมา ขายได้
2.       ผลิตสบู่เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า
3.       สามารถนำมาใช้เป็นของชำร่วยได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น