วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตารางกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน


ตัวอย่างสบู่สมุนไพร

ตารางกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน
โครงงาน   สบู่หรรษา
เลขที่
งาน / ภารกิจ
ก.ค.
ส.ค.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
ศึกษาค้าคว้าข้อมูลวิธีการทำสบู่
2
 แบ่งหน้าที่กันทำงาน
3
 หาซื้อวัสดุอุปกรณ์
4
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
5
 ดำเนินงานเพื่อผลิตสบู่ขึ้นมา
6
 สร้างแบบสอบถาม
7
 สรุปผลการทำงาน
8
 ประเมินผลงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น